Effect: Helps diuresis to reduce edema

Li Shui Xiao Zhong Qu Shi Tea (180G ± / PKT)

RM12.00Price