top of page

Effect: Heat-clearing and detoxicating, helping to treat sore throat

Jin Yin Hua Hou Tong Shi Yin Herbal Tea (90G ± / PKT)

RM10.00Price
    bottom of page